Zveřejněno v pátek 20. března 2015 v 17:00 SEČ

Otevřený dopis Evropské komisi

Evropský jednotný digitální trh musí být vícejazyčný!

Strategie pro vytvoření jednotného digitálního trhu musí zohledňovat vícejazyčnost Evropy, aby zajistila rovné digitální příležitosti ve všech oficiálních jazycích Evropské unie.

Podepsat dopisSeznam podepsaných

 

Vítáme plány Evropské komise na vytvoření jednotného digitálního trhu v Evropě. Řadu překážek a problémů se již podařilo odstranit a řada z nich se objevuje v současném znění politických směrů pro příští Evropskou komisi. Jazykové bariéry přesto zůstávají významnou překážkou na cestě k vytvoření skutečně jednotné evropské ekonomiky a společnosti.

Jazyková rozmanitost je - a v budoucnu musí zůstat - základním kamenem a ceněnou součástí evropské kultury. Existence 24 oficiálních jazyků EU však vytváří jazykové bariéry, které vedou k nejednotnosti evropského trhu a k nevyužívání jeho ekonomického potenciálu. Téměř polovina občanů zemí EU nakupuje na internetu pouze ve svém mateřském jazyce, přístup k internetovým službám veřejné správy je většinou zprostředkován pouze v mateřském jazyce jednotlivých členských zemí a také rozmanité vzdělávací a kulturní možnosti zemí EU jsou limitovány jazykem. V nevýhodě jsou především malé a střední podniky. Náklady na poskytování vícejazyčných služeb jsou totiž vysoké a mají negativní dopad na konkurenceschopnost těchto evropských podniků.

Naštěstí se Evropa své tradiční jazykové rozmanitosti nemusí kvůli jazykovým bariérám vzdávat. Rozvoj technologií s sebou přinesl řadu nástrojů umožňujících automatizovat překlad a jiné vícejazyčné komunikace. Tyto technologie sice mají do dokonalosti daleko, přesto však již nyní prokazují svou užitečnost. Umožňují vícejazyčný přístup k internetovým stránkám a elektronickým službám, vytěžování vícejazyčných dat a přispívají k efektivnější práci překladatelů.
Internetovému strojovému překladu a službám založeným na jazykových technologiích se však věnují především velké mimoevropské společnosti, které se zaměřují zejména na angličtinu a na několik málo největších světových jazyků. Jazyky EU, které nemají takový ekonomický potenciál, jsou opomíjeny. To vede k tomu, že téměř polovina obyvatel EU je kvůli svému mateřskému jazyku digitálně znevýhodněna.

Trh sám o sobě nedokáže tuto jazykovou otázku, která vyžaduje okamžitý a soustředěný zásah EU, vyřešit. Evropa potřebuje strategii, která odstraní jazykové bariéry, podpoří podniky a obyvatele EU a všem jazykovým společenstvím EU zajistí rovné digitální příležitosti.

Úplný potenciál jednotného digitálního trhu bude možné využít pouze za předpokladu, že strategie pro vytvoření jednotného digitálního trhu bude počítat s budoucím využitím technologických řešení k překonávání jazykových bariér. Součástí těchto řešení by měly být digitální služby ve všech oficiálních jazycích EU, dostupné všem občanům, podnikům a organizacím EU. Tyto digitální jazykové služby umožní společnostem, které poskytují technologie a služby, vytvořit celou škálu komerčních řešení pokrývajících různé potřeby a požadavky trhu.

Domníváme se, že tato technologická řešení založená na vynikajících výsledcích evropského výzkumu a technologického rozvoje poskytnou všem občanům, podnikům a veřejným institucím EU přístup ke kvalitnímu strojovému překladu, k dalším sofistikovaným jazykovým řešením pro podniky a spotřebitele a k přeshraničním veřejným službám. Komunita evropského technologického rozvoje a průmyslu v současné době připravuje Strategickou agendu pro vícejazyčný jednotný digitální trh, která bude představena na summitu v Rize (27. - 29. dubna 2015).

Zastáváme názor, že strategie Evropské komise pro vytvoření jednotného digitálního trhu nesmí k vícejazyčnosti přistupovat pouze jako k překážce, ale musí ji vnímat rovněž jako nesmírnou příležitost přinášející ekonomický růst a jednotnou společnost.

My, níže podepsaní – výzkumníci, vývojáři, malé a střední podniky, osoby s významným postavením ve společnosti a jednotlivci – žádáme Evropskou komisi, aby ve strategii pro vytvoření jednotného digitálního trhu zohlednila vícejazyčnost a zavázala se k tomu, že s námi bude spolupracovat na vzniku řešení, které překoná jazykové bariéry, a bude tak zárukou toho, že vznikne skutečně propojený jednotný digitální trh.

 

Podepsat dopisSeznam podepsaných