Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015, 17.00 μμ.

Ανοικτή Επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ενιαία Ψηφιακή Αγορά της Ευρώπης πρέπει να είναι πολύγλωσση!

Η στρατηγική για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά πρέπει να ανταποκρίνεται στην πρόκληση της πολυγλωσσίας παρέχοντας ίσες ευκαιρίες ψηφιακής πρόσβασης σε όλες τις επίσημες ευρωπαϊκές γλώσσες

Υπογράψτε την επιστολήΔείτε ποιος έχει υπογράψει

 

Χαιρετίζουμε τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς στην Ευρώπη. Αν και η τρέχουσα στοχοθεσία της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς έχει κατορθώσει να αντιμετωπίσει πολλά εμπόδια, εντούτοις οι γλωσσικοί φραγμοί παραμένουν σημαντική τροχοπέδη για μια πραγματικά ενοποιημένη ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία.

Η γλωσσική ποικιλότητα είναι και πρέπει να παραμείνει ο ακρογωνιαίος λίθος και το πολύτιμο πολιτιστικό αγαθό της Ευρώπης. Ωστόσο, οι γλωσσικοί φραγμοί που προκύπτουν από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαιϊκής Ένωσης αναγκάζουν την ευρωπαϊκη αγορά να είναι κατακερματισμένη, μη αξιοποιώντας στο μέγιστο τις οικονομικές της δυνατότητες. Περίπου οι μισοί από τους ευρωπαίους πολίτες πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές μόνο στην μητρική τους γλώσσα, ενώ η πρόσβαση στις δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες γίνεται συνήθως μόνο στις εθνικές γλώσσες και ο πλούτος του εκπαιδευτικού και πολιτισμικού περιεχομένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιορίζεται εντός των γλωσσικών κοινοτήτων. Επίσης, οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε μειονεκτική θέση καθώς το κόστος παροχής υπηρεσιών σε διάφορες γλώσσες είναι απαγορευτικό με αρνητικό αντίκτυπο στον βαθμό ανταγωνιστικότητάς τους.

Η Ευρώπη, όμως, δεν χρειάζεται να εγκαταλείψει τον πλούτο της γλωσσικής της ποικιλίας για να ξεπεραστούν αυτοί οι φραγμοί. Η τεχνολογική ανάπτυξη προσφέρει λύσεις για αυτόματη μετάφραση και άλλες μορφές πολυγλωσσικής επεξεργασίας. Οι τεχνολογίες αυτές, αν και μη τελειοποιημένες, αποδίδουν ήδη τεράστια οφέλη επιτρέποντας την πολυγλωσσική και διαγλωσσική πρόσβαση σε ιστότοπους και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εξάγοντας γνώση από πολυγλωσσικά δεδομένα και ενισχύοντας την αποδοτικότητα (efficiency) των μεταφραστών.
Μέχρι στιγμής πολυεθνικές και μη ευρωπαϊκές εταιρείες κυριαρχούν στο χώρο των διαδικτυακών υπηρεσιών μηχανικής μετάφρασης και γλωσσικής τεχνολογίας, εστιάζοντας πρωτίστως στα αγγλικά αλλά και σε κάποιες από τις περισσότερο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο, παραμελώντας όμως τις γλώσσες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης με μικρότερη οικονομική δύναμη. Συνεπώς, σχεδόν οι μισοί από τους ευρωπαίους πολίτες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ψηφιακά εξαιτίας της μητρικής τους γλώσσας.

Η αγορά από μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την πρόκληση των ευρωπαϊκών γλωσσών που απαιτεί άμεση και συντονισμένη δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη χρειάζεται μια στρατηγική για να καταργήσει τους γλωσσικούς φραγμούς, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις και τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και παρέχοντας ίσες ψηφιακές ευκαιρίες σε όλες τις γλωσσικές κοινότητές της.

Το πλήρες δυναμικό της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς μπορεί να απελευθερωθεί μόνο εάν η στρατηγική της προβλέψει τη χρήση των τεχνολογικών λύσεων για τη γεφύρωση των γλωσσικών φραγμών. Αυτές οι λύσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ένα σύνολο ψηφιακών υπηρεσιών για όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Οι βασικές αυτές τεχνολογίες προσβασιμότητας θα επιτρέψουν σε εταιρείες παροχής τεχνολογιών και υπηρεσιών να δημιουργήσουν πλήθος εμπορικών λύσεων για να καλύψουν ποικιλία αναγκών και απαιτήσεων της αγοράς.

Πιστεύουμε ότι τέτοιες τεχνολογικές λύσεις, που βασίζονται σε άριστες ευρωπαϊκές βιομηχανικές καινοτομίες και ερευνητικά αποτελέσματα θα προσφέρουν στους ευρωπαίους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα δημόσια ιδρύματα πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας μεταφραστικές και γλωσσικές τεχνολογίες για επιχειρήσεις, χρήστες και διασυνοριακές δημόσιες υπηρεσίες. Η κοινότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και έρευνας αναπτύσσει αυτήν την περίοδο μια Στρατηγική Ατζέντα για την πολύγλωσση Ενιαία Ψηφιακή Αγορά. Αυτό το έγγραφο στρατηγικής θα παρουσιαστεί στην σύνοδο κορυφής στη Ρίγα , στις 27-29 Απριλίου 2015.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά θα πρέπει να αναγνωρίζει την πολυγλωσσία όχι μόνο ως πρόκληση αλλά και ως τεράστια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.

Οι υπογράφοντες φορείς - ερευνητές, μηχανικοί της γλώσσας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπεύθυνοι αγοράς και λήψης αποφάσεων– ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει την πολυγλωσσική πρόκληση στην στρατηγική της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς και δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε προς μια λύση που θα καταργήσει τους γλωσσικούς φραγμούς καθιστώντας την ολοκληρωμένη Ενιαία Ψηφιακή Αγορά πραγματικότητα.

 

Υπογράψτε την επιστολήΔείτε ποιος έχει υπογράψει