Gepubliceerd op vrijdag 20 maart 2015 17:00 CET

Open Brief aan de Europese Commissie

De Europese Digitale Eengemaakte Markt moet meertalig zijn !

De strategie voor de Digitale Eengemaakte Markt moet de uitdaging van de meertaligheid opnemen om gelijke digitale mogelijkheden to bieden in alle officiële talen van de Europese Unie

Onderteken de briefZie wie al ondertekend hebben

 

Wij verwelkomen de plannen van de Europese Commissie om een Digitale Eengemaakte Markt (DSM) in Europa te creëren. Veel grenzen en obstakels zijn reeds verwijderd of worden aangepakt in de huidige DSM doelstellingen.

Talige verscheidenheid is een hoeksteen en een gekoesterd cultureel pluspunt van Europa, en moet dat blijven. Echter, de taalbarrières die door onze 24 officiële EU-talen gecreëerd worden fragmenteren de Europese markt en leiden tot onderbenutting van het economisch potentieel ervan. Bijna de helft van de Europese burgers winkelen nooit online in andere talen dan hun moedertaal, toegang tot publieke e-diensten is gewoonlijk beperkt tot nationale talen, en de rijkdom van de educatieve en culturele inhoud zit opgesloten inde taalgemeenschappen. Europese MKB’s zijn in het bijzonder benadeeld, omdat het aanbieden van diensten in meerdere talen onbetaalbaar is, wat een negatieve invloed heeft op hun competitiviteit.

Gelukkig hoeft Europa de schat die het met zijn taaldiversiteit heeft niet op te geven om deze barrières te slechten. De technologische ontwikkeling heeft ons oplossingen gebracht om vertaling en andere meertalige processen te automatiseren. Hoewel deze technologieën niet perfect zijn brengen zij nu al enorme voordelen door multilinguale en translinguale toegang tot websites en e-diensten mogelijk te maken, kennis te extraheren uit meertalige gegevens, en de efficiëntie van vertalers te vergroten

Helaas worden automatisch vertalen en taaltechnologische diensten gedomineerd door globale niet-Europese bedrijven die zich primair richten op het Engels en enkele van de grootste talen in de wereld, en EU-talen met minder grote economieën negeren.

De markt alleen kan de uitdaging gesteld door de Europese talen niet aan, en daarom schreeuwt dit om onmiddellijke en gecoördineerde EU-actie. Europa heeft behoefte aan een strategie om de taalbarrières te slechten en daarmee bedrijven en mensen in de EU te stimuleren, en gelijke digitale mogelijkheden te verschaffen aan alle taalgemeenschappen in de EU.

Het potentieel van de Digitale Eengemaakte Markt kan alleen volledig benut worden als de DSM-strategie het gebruik van technologische oplossingen om de taalbarrières te overbruggen bevat. Deze oplossingen moeten onder andere een verzameling digitale diensten voor alle officiële EU-talen bevatten die beschikbaar zijn voor alle Europese burgers, bedrijven en organisaties. Deze essentiële digitale taaldiensten zullen technologische bedrijven en de dienstensector in staat stellen talloze commerciële oplossingen te creëren om aan een grote variëteit aan marktbehoeften en vereisten tegemoet te komen.

Wij geloven dat dergelijke technologische oplossingen, gebaseerd op innovaties en onderzoeksresultaten van de excellente Europese industrie, alle Europese burgers, bedrijven en publieke instellingen toegang zullen geven tot automatische vertaling van hoge kwaliteit en andere geavanceerde taaloplossingen voor bedrijven, consumenten en publieke diensten over grenzen heen. De gemeenschap van de Europese industrie en onderzoekers is op dit moment bezig een Strategische Agenda voor de Digitale Eengemaakte Markt te ontwikkelen. Deze strategie zal gepresenteerd worden op de Riga-top van 2015 (27-29 april, 2015).

Wij zijn ervan overtuigd dat de strategie van de Europese Commissie voor de Digitale Eengemaakte markt meertaligheid niet alleen als een uitdaging moet erkennen maar ook als een enorme kans voor economische groei en sociale cohesie.

De ondergetekenden – onderzoekers, ontwikkelaars, MKB’s, marktleiders en opiniemakers, en individuen – vragen de Europese Commissie om de uitdaging van de meertaligheid aan te gaan in de strategie voor de DSM, en zeggen toe samen te zullen werken om een oplossing te bieden voor het slechten van de taalbarrières, waarmee een waarlijk geïntegreerde Digitale Eengemaakte Markt gerealiseerd zal worden.

 

Onderteken de briefZie wie al ondertekend hebben