Publicată on-line, vineri 20 martie, 2015, 17Ș00 CET

Scrisoare deschisă adresată Comisiei Europene

Piața digitală unică a Europei trebuie să fie multilingvă!

Strategia Pieței Digitale Unice trebuie să aibe în vedereprovocările multilingvismului, să asigure oportunități digitale egale în toate limbile oficiale ale UE

Semnați scrisoareaVedeți cine a semnat

 

Salutăm planurile Comisiei Europene de stabilire a unei Piețe Digitale Unice (PDU) în Europa. Multe frontiere si obstacole au fost deja înlăturate sau sunt avute în vedere printre obiectivele curente ale PDU. Cu toate acestea, barierele lingvistice rămân un impediment major pentru o economie și societate europeană realmente unificate.

Deși diversitatea lingvistică este și trebuie să rămână o piatră de temelie și un bun cultural tezaurizat al Europei, barierele lingvistice create de cele 24 de limbi oficiale din UE fragmentează piața europeană și diminuează potențialul ei economic. Aproape jumatate dintre cetățenii europeni nu cumpără on-line dacă nu pot folosi limba lor natală, accesul la e-serviciile publice este restricționat la limbile naționale, iar bogăția conținutului educațional și cultural al UE este circumscrisă comunităților lingvistice. IMM-urile europene sunt în mod deosebit dezavantajate, deoarece costurile furnizării serviciilor lor în mai multe limbi sunt prohibitive și au un impact negativ asupra competitivității lor.

Din fericire, pentru a elimina aceste bariere, Europa nu trebuie să renunțe la tezaurul reprezentat de diversitatea lingvistică. Dezvoltarea tehnologică ne-a adus soluții de automatizare a traducerilor, precum și a altor procese multilinguale. Deși imperfecte, aceste tehnologii aduc deja beneficii imense, permițând accesul multilingv și translingvistic la site-uri web și e-servicii, extrăgând cunoștințe din date multilingve și sporind substanțial eficiența traducătorilor. Cu toate acestea, traducerea automată și serviciile tehnologiilor lingvistice sunt dominate de companii mondiale din afara Europei, care se concentrează în principal pe limba engleză și pe alte câteva limbi „mari”, neglijând limbile UE din țările cu putere economică mai mică. Ca urmare, aproape jumătate dintre cetățenii Europei sunt dezavantajați în spațiul digital din cauza limbii lor materne. Piața singură nu poate răspunde la provocarea lingvistică europeană, ceea ce solicită acțiune comună imediată și concertată. Europa are nevoie de o strategie pentru eliminarea barierelor lingvistice, susținând afacerile și cetățenii UE, asigurând oportunități digitale egale tuturor comunităților lingvistice europene.

Întregul potențial al Pieței Digitale Unice poate fi descătușat doar dacă strategia PDU prevede utilizarea soluțiilor tehnologice pentru înlăturarea barierelor lingvistice. Aceste soluții trebuie să includă, printre altele, un ansamblu de servicii digitale pentru toate limbile oficiale ale UE, care să fie accesibil tuturor cetățenilor, afacerilor și instituțiilor europene. Aceste servicii lingvistice digitale cheie vor permite companiilor tehnologice și de servicii să creeze numeroase soluții comerciale pentru a acoperi cerințele și necesitățile variate ale pieței.

Considerăm că aceste soluții tehnologice, bazate pe inovațiile industriale și pe rezultatele cercetării europene de excelență, vor asigura tuturor cetățenilor, afacerilor și instituțiilor publice europene accesul la traducere automată de înaltă calitate precum și la aplicații lingvistice sofisticate necesare afacerilor, consumatorilor și serviciilor publice transfrontialiere. Comunitatea industriei și cercetării europene de specialitate pregătește o Agendă Strategică pentru Piața Digitală Unică. Această strategie va fi prezentată la Summitul de la Riga 2015 (27-29 aprilie, 2015).

Avem convingerea că strategia Comisiei Europene pentru Piața Digitală Unică trebuie să recunoască multilingvismul nu doar ca pe o provocare, dar mai ales ca pe o oportunitate imensă de creștere economică și coeziune socială.

Noi, semnatarii acestui apel – cercetători, dezvoltatori, reprezentanți ai IMM-urilor, lideri de piață și formatori de opinie – solicităm Comisiei Europene să includă provocarea multilingvă în strategia PDU și să pledeze pentru colaborarea internațională în furnizarea unei soluții pentru eliminarea barierelor lingvistice, transformând dezideratul integrării Pieței Digitale Unice într-o realitate.

 

Semnați scrisoareaVedeți cine a semnat